Knížecí dům Lichtenštejnska Vás vítá

Knížecí rod Lichtenštejnů má staletou historii, dal také jméno Lichtenštejnskému knížectví a angažuje se v mnoha různých směrech pro zemi a lid.

Knížecí rodina

Knížecí dům je hlavou lichtenštejnského státu již více než 300 let. Politickou kontinuitu zastupuje dědičná monarchie.

Monarchie

Lichtenštejnské knížectví je jako monarchie světovým unikátem: kníže a lid společně vykonávají státní moc.

Aktivity

Knížecí dům je různým způsobem podnikatelsky i dobročinně činnorodý. Tyto činnosti jsou výrazem jeho společenské zodpovědnosti.

News