Publikace

Publikace

Zde najdete vybrané publikace knížecího domu a knížecích sbírek.

David Beattie - Z angličtiny přeložil Cornelius Hartz

Hans-Adam II. kníže z Lichtenštejna - životopis

Knihou "Lichtenštejnsko - historie a současnost" představil David Beattie již v roce 2015 nejobsáhlejší knihu o Lichtenštejnsku, jeho historii, ústavě, politice a hospodářství.
Jeho nejnovější práce "Hans-Adam II. kníže z Lichtenštejna - životopis" se zaměřuje na současného knížete, který v roce 2020 oslavil 75. narozeniny.
Kniha ukazuje, jak Hans Adam II. ve dvou různých, ale vždy se překrývajících rolích hlavy lichtenštejnského státu a hlavy knížecího rodu musel nejprve rehabilitovat rodinný majetek, který byl těžce postižen druhou světovou válkou a následným vyvlastněním. Jeho úkolem pak bylo co nejlépe připravit Lichtenštejnsko na výzvy evropské integrace a globalizované světové ekonomiky. Hans-Adam II není jen člověk zaměřený na výkon: je také vizionář a idealista. Zdůrazňuje výhody malých států a prosazuje koncept sebeurčení. Stát vnímá jako servisní organizaci, která by měla pracovat ve prospěch lidí (a ne naopak). Je ztělesněním kombinace praktických činů a originálních nápadů, které z něj činí jednoho z nejzajímavějších a nejúspěšnějších vůdců své generace.

Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein

Stát ve třetím tisíciletí

Jak by měl vypadat stát ve 3. tisíciletí? V této knize se Hans Adam II., vládnoucí lichtenštejnský kníže, zabývá touto otázkou na základě dvacetileté zkušenosti vládce konstituční monarchie. Kníže Hans Adam se na stát dívá z různých úhlů pohledu: jako hlava státu, jako politik, který v přímé demokracii vyhrál referendum (o nové ústavě Lichtenštejnského knížectví), jako podnikatel působící na několika kontinentech a jako historik, který zkoumal vliv vojenské techniky, dopravy a ekonomiky na fungování státu. Kniha Stát ve třetím tisíciletí analyzuje síly, které formovaly lidské dějiny v minulosti a pravděpodobně je budou formovat i v budoucnosti. Kníže Hans Adam zkoumá strategie, jak by mohly být ve třetím tisíciletí na celém světě realizovány demokratické ústavní státy. Podle něj by občané již neměli být považováni za služebníky státu, ale stát by se měl změnit na podnik služeb, který slouží lidem k jejich prospěchu. Kníže Hans-Adam se ve svém výzkumu věnuje formám vlády komplexně a analyzuje přímé a nepřímé demokracie - např. na základě americké revoluce a švýcarské ústavy z roku 1848. Na základě svých pozorování lichtenštejnské cesty k reorganizaci poukazuje na možnosti reforem. Jedná se o elegantně formulovanou, výjimečnou a jasně vyargumentovanou práci, která zaujme všechny, kdo se zabývají moderními státy.

Klaus Albrecht Schröder

Von Rubens bis Makart – Die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein

V roce 2019 představila ALBERTINA ucelený výběr nejvýznamnějších děl ze sbírek knížete von und zu Liechtenstein pod názvem Rubens to Makart. Na velké jubilejní výstavě byla k vidění díla jako Venuše od Petera Paula Rubense, bronzová socha Krista v životní velikosti od Adriana de Friese nebo nedávno získaná bronzová busta císaře Marka Aurelia. Seznamte se s nejcennějšími díly ze sbírek knížete von und zu Liechtenstein v publikaci, která výstavu doprovází.

Johann Kräftner

Die Schätze des Hauses Liechtenstein

Od dokončení Lichtenštejnského městského paláce v roce 1705 a otevření zahradního paláce v Rossau, který byl postaven téměř ve stejné době, jako galerijní budovy pro veřejnost v roce 1810, jsou sbírky knížete z Lichtenštejna ústředním bodem vídeňské kulturní a muzejní scény. Tato ilustrovaná kniha, kterou vydal ředitel knížecích sbírek Dr. Johann Kräftner, představuje nejvýznamnější vídeňské a kromě nich i moravské a české paláce a zámky knížecí rodiny, přičemž se zaměřuje na paláce v hlavním městě a rezidenci Habsburků. Druhá část publikace představuje nejvýznamnější díla knížecích sbírek, dnes nejvýznamnější soukromé sbírky na světě, která se v posledních letech rozrostla o poměrně významná díla a je prezentována ve dvou vídeňských městských palácích.