Dlouhodobá podnikatelská perspektiva

S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein

Široce pojatá investiční strategie

Knížecí dům Lichtenštejnska disponuje široce pojatým mezinárodním portfoliem společností.

Mezi společnosti knížecího domu patří zemědělské a lesnické společnosti, podíly ve společnostech, beroucí ohled na trvalou udržitelnost a rozsáhlé nemovitosti s hrady a paláci historického významu. V mezinárodně aktivní Lichtenstein Gruppe, která působí v oblastech zemědělství a potravinářství, jakož i v oblasti lesnictví, obnovitelných energií a nemovitostí, jsou sdruženy různé společnosti. Navíc patří knížecímu domu jako jedna z firem, kterou zcela vlastní a spravuje jedna rodina, i LGT, největší soukromá banka a správa akcií na světě.

Podnikatelská rodina již po celá staletí

Ve své devítisetleté historii se naučil knížecí rod zvládat úspěšně nezdary, ať už způsobené válkou či přírodními katastrofami. Kníže Hans Adam I. - jmenovec vládnoucího knížete – tak dokázal v 17. století v pozoruhodně krátkém čase splatit otcovy dluhy vzniklé v souvislosti s válkou. Šikovně k tomu využil vlastnictví půdy, které průběžně rozšiřoval nákupy.

Po 2. světové válce ztratil knížecí rod Lichtenštejnů díky vyvlastnění v bývalém Československu většinu svého majetku. Současný vládnoucí kníže Hans-Adam II. převzal v 70. letech 20. století jako dědičný princ správu zbylého knížecího majetku a v krátkém čase z něj vytvořil úspěšný rodinný podnik.

Ve jménu udržitelnosti

Princely House vždy prosazoval široce diverzifikovanou investiční strategii založenou na dlouhodobém uvažování a jednání. Společnosti knížecího rodu přitom podporují inovace a řídí se zásadami udržitelného rozvoje a etickými normami.