Knížecí rodina

Společně pro Lichtenštejnsko

JJ Kníže Hans-Adam II. je vládnoucí kníže rodu Lichtenštejnů a hlava státu Lichtenštejnského knížectví. Řízení státních záležitostí postoupil svému prvorozenému synovi a předurčenému následníkovi trůnu, JJ dědičnému princi Aloisovi. Společně reprezentují kontinuitu knížecího domu a stabilitu země.

Knížecí dům Lichtenštejnska se ohlíží za šestisetletou historií, již před 300 lety dal nezávislému Lichtenštejnskému knížectví své jméno. Stav k březnu 2021 zahrnuje 122 dospělých členů Knížecího domu Lichtenštejnska.

JJ Kníže Hans-Adam II.

Kníže Hans-Adam II. je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. a kněžny Giny. Je první hlavou státu, vyrůstající v Lichtenštejnsku a celkově 15. vládnoucím knížetem z Lichtenštejna.

Kníže Hans-Adam II. se narodil 14. února 1945 a vyrůstal s rodiči a čtyřmi sourozenci na zámku ve Vaduzu. Navštěvoval obecnou školu ve Vaduzu a byl i členem místního skautského oddílu.

V roce 1956 pokračoval kníže Hans-Adam II. ve studiu na vídeňském Schottengymna siu, kde studoval už i jeho otec kníže Franz Josef II. V roce 1960 přestoupil na gymnázium do švýcarského Zuozu, kde studia v roce 1965 ukončil složením švýcarské a německé maturity.
Po završení středoškolských studií pracoval kníže Hans-Adam II. nejprve jako praktikant v jedné londýnské bance. Kromě rodné němčiny hovoří ještě anglicky a francouzsky. Od roku 1965 studoval kníže Hans-Adam II. na vysoké škole v St. Gallen podnikové a národní hospodářství. Studia zakončil v roce 1969 obdržením licenciátního akademického titulu.

JKV Dědičná princezna Sophie

Dědičná princezna Sophie je nejstarší z pěti dcer Maxe, vévody bavorského, a jeho ženy vévodkyně Elizabeth. Je přímým potomkem posledního bavorského krále Ludvíka III., který byl jejím prapradědečkem. Dědičná princezna Sophie je manželkou dědičného prince Aloise.

Dědičná princezna Sophie se narodila 28. října 1967 v Mnichově. Dětství strávila s rodiči a sourozenci v jihobavorském Wildbad Kreuth.

Po maturitě navštěvovala během několikaměsíčního pobytu v Londýně semináře na Inchbald School of Interior Design. Zajímala se hlavně o různé styly zařízení interiérů. Následně studovala dějiny a anglistiku na Katolické univerzitě v Eichstättu.

JJ Dědičný princ Alois

Dědičný princ Alois je nejstarším synem prince Hanse Adama II. a princezny Marie. Je předurčen k nástupnictví na trůn. Od 15. srpna 2004 vykonává funkci hlavy státu Lichtenštejnského knížectví jako zástupce svého otce.

Dědičný kníže dostal jméno Alois na památku svého pradědečka, knížete Aloise z Lichtenštejna. Dědičný princ Alois strávil své mládí na hradě Vaduz. Základní školu navštěvoval ve Vaduzu-Ebenholzu a v roce 1979 nastoupil na lichtenštejnské gymnázium, kde na jaře 1987 maturoval z literární historie.

Poté nastoupil na Královskou vojenskou akademii v Sandhurstu ve Velké Británii, kde absolvoval důstojnický výcvik. Po získání kvalifikace podporučíka sloužil šest měsíců u Coldstream Guards v Hongkongu a Londýně.

Knížecí rodový zákon

JJ dědičný princ Alois z Lichtenštejna

Knížecí rodový zákon

Kněžny ve 20. a 21. století

Ve 20. století se kněžny začaly výrazněji objevovat po boku mužských následníků trůnu. Jejich vystupování na veřejnosti propůjčovalo instutuci dědičné monarchie v Lichtenštejnsku další tvář.

Životopisy všech knížat od roku 1606

Lichtenštejnská knížata musela během své vlády znovu a znovu přijímat těžké rány osudu. Dovednost, odvaha a odhodlání jim vždy a až dodnes pomohly úspěšně obstát v různých zkouškách.