Aktivity

Zaměření na udržitelnost

Knížecí dům jako podnikatel

Knížecí rod se vždy silně angažoval v podnikání. Přitom sleduje dlouhodobou perspektivu, která formuje její podnikatelské myšlení a jednání. Podnikatelské aktivity jsou v souladu s domovským zákonem organizovány jako součást knížecího majetku v knížecích nadacích, jejichž jediným příjemcem je vládnoucí kníže. Slouží především k udržení finanční nezávislosti knížecího rodu. To je základem její nepřetržité existence po celé generace a základem její rozmanité společenské angažovanosti doma i v zahraničí. Z toho také vyplývá, že vládnoucí kníže jako hlava lichtenštejnského státu nebo jeho zástupce není financován z dotací od státu, ale výhradně ze soukromých prostředků knížecího majetku.

Propagátor vědy a blahobytu

K.H. Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein I.M. die Königin Mathilde der BelgierDaniela Schadt , Margrit Fischer, Anton und Christoph Frommelt

Lichtenštejnská knížata byla v průběhu staletí průkopníky nebo badateli a vždy působila také jako mecenáši. V této tradici se dnešní členové knížecího rodu angažují také v mnoha institucích a zařízeních doma i v zahraničí.

Knížecí sbírky

Lichtenštejnský knížecí rod vlastní jednu z největších a nejvýznamnějších soukromých sbírek umění na světě. Knížecí sbírky jsou výsledkem staletého sběratelství knížecí rodiny a jejího mecenášství.