Aktivity

Zaměření na udržitelnost

Knížecí rod v roli podnikatele

Knížecí dům Lichtenštejnska se vždy velmi angažoval v oblasti podnikání. Jako mezinárodně úspěšná podnikatelská rodina se soustředí na dlouhodobé cíle, které toto podnikatelské myšlení a jednání formují. Podnikatelské aktivity slouží především k udržení finanční nezávislosti Knížecího domu. To je základem pro jeho další existenci pro příští generace a základ pro různorodé společenské závazky doma i v zahraničí. Současně to znamená, že knížecí dům Lichtenštejnska není financován z vládních grantů, ale výhradně z vlastních zdrojů.

Podporovatel vědy a obecného blahobytu

K.H. Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein I.M. die Königin Mathilde der BelgierDaniela Schadt , Margrit Fischer, Anton und Christoph Frommelt

V průběhu staletí byla lichtenštejnská knížata průkopníky, vědci a diplomaty a vždy byla aktivními mecenáši. V této tradici jsou dnešní členové knížecího domu také zapojeni do mnoha institucí a organizací doma i v zahraničí.

Knížecí sbírky

Knížecí rod Lichtenštejnů vlastní jednu z největších a nejvýznamnějších soukromých sbírek umění na světě. Knížecí sbírky jsou výsledkem staletých sběratelských aktivit knížecí rodiny a jejího mecenášství.