Kněžny ve 20. století

Ve 20. století se kněžny začaly výrazněji objevovat po boku mužských následníků trůnu. Jejich vystupování na veřejnosti propůjčovalo instutuci dědičné monarchie v Lichtenštejnsku další tvář.

JJ Kněžna Marie-Aglaë

Kněžna Marie, manželka knížete Hanse-Adama II., se narodila 14. dubna 1940 v Praze jako čtvrté ze sedmi dětí hraběte Ferdinanda Karla Kinského z Vchynic a Tetova a Henrietty, rozené hraběnky Ledebursko-Wichelnské.

"Život plný důvěry v Boha, dobročinnosti, odpovědnosti a smyslu pro rodinu. " *

Princezna Marie Aglaë Bonaventura Theresia von und zu Liechtenstein (životní data: 1940 - 2021), vévodkyně z Troppau a Jägerndorfu, hraběnka zu Rietberg, rozená hraběnka Kinsky von Wchinitz und Tettau, se narodila 14. dubna 1940 v Praze jako čtvrté ze sedmi dětí hraběte Ferdinanda Carla Kinského von Wchinitz und Tettau a hraběnky Henriette von Ledebur-Wicheln.

Její rodina byla v roce 1945 vyhnána z tehdejšího Československa a uprchla do Německa. Navštěvovala základní školu v Eringu am Inn, poté nastoupila do internátní školy sester Liobových v klášteře Wald v Bádensku-Württembersku a absolvovala reálné gymnázium. Poté absolvovala jazyková studia v Anglii a Francii. Diplom získala na Akademii aplikované grafiky na Mnichovské univerzitě. Až do svatby pracovala jako grafička v Dachau.

Kněžna Elisabeth (Elsa)

Kněžna Elsa (*1875 - †1947) byla dcerou židovského bankéře a průmyslníka Wilhelma Isaaka Wolfa, rytíře von Gutmann, povýšeného v roce 1878 do šlechtického stavu, a jeho druhé ženy Idy Wodianerové.

Kněžna Elsa konvertovala roku 1899 ke katolictví. V prvním manželství byla provdána za barona Gézu Eröse von Bethlenfalva (1868 –1908). Roku 1929 se vdala za knížete Franze I. z Lichtenštejna, s nímž se seznámila v roce 1914 prostřednictvím fondu pomoci pro vojáky.

Sňatek Elsy a Franze považoval jeho bratr Jan II. vzhledem k Elsinu židovskému a neurozenému původu za nevhodný; manželství bylo proto uzavřeno až po jeho smrti ve Vídni s vyloučením veřejnosti.

Kněžna Georgina (Gina)

Kněžna Gina (*1921 - †1989) byla dcerou hraběte Ferdinanda Wilczeka a Nory, hraběnky rozené Kinské z Vchynic a Tetova. Navštěvovala gymnázium Sacre Coeur ve Vídni a penzionát anglických slečen v Římě.

Kněžna Gina studovala jazyky na univerzitě ve Vídni a složila tlumočnickou zkoušku z angličtiny, francouzštiny a italštiny.