Kněžny ve 20. století

Ve 20. století se kněžny začaly výrazněji objevovat po boku mužských následníků trůnu. Jejich vystupování na veřejnosti propůjčovalo instutuci dědičné monarchie v Lichtenštejnsku další tvář.

Kněžna Elisabeth (Elsa)

Kněžna Elsa (*1875 - †1947) byla dcerou židovského bankéře a průmyslníka Wilhelma Isaaka Wolfa, rytíře von Gutmann, povýšeného v roce 1878 do šlechtického stavu, a jeho druhé ženy Idy Wodianerové.

Kněžna Elsa konvertovala roku 1899 ke katolictví. V prvním manželství byla provdána za barona Gézu Eröse von Bethlenfalva (1868 –1908). Roku 1929 se vdala za knížete Franze I. z Lichtenštejna, s nímž se seznámila v roce 1914 prostřednictvím fondu pomoci pro vojáky.

Sňatek Elsy a Franze považoval jeho bratr Jan II. vzhledem k Elsinu židovskému a neurozenému původu za nevhodný; manželství bylo proto uzavřeno až po jeho smrti ve Vídni s vyloučením veřejnosti.

Kněžna Georgina (Gina)

Kněžna Gina (*1921 - †1989) byla dcerou hraběte Ferdinanda Wilczeka a Nory, hraběnky rozené Kinské z Vchynic a Tetova. Navštěvovala gymnázium Sacre Coeur ve Vídni a penzionát anglických slečen v Římě.

Kněžna Gina studovala jazyky na univerzitě ve Vídni a složila tlumočnickou zkoušku z angličtiny, francouzštiny a italštiny.