Knížecí sbírky

Knížecí rod Lichtenštejnů vlastní jednu z největších a nejvýznamnějších soukromých sbírek umění na světě. Knížecí sbírky jsou výsledkem staletých sběratelských aktivit knížecí rodiny a jejího mecenášství.

Podporovatel umění

Knížecí umělecké sbírky budovala knížata z Lichtenštejna po staletí. Avšak po 2. světové válce musela knížecí rodina některá významná umělecká díla prodat, aby si tak zajistila svoji vlastní existenci.

Díky aktivní nákupní politice se vládnoucímu knížeti Hansi-Adamovi II. podařilo v krátkém čase získat více než 1000 nových přírůstků a uměleckou sbírku udržitelným způsobem rozšiřovat.

Pohled do Knížecích sbírek

Část Knížecích sbírek si můžete prohlédnout v Zahradním paláci (Gartenpalais) a Městském paláci (Stadtpalais) ve Vídni. Oba architektonické skvosty patří více než 300 let k majetku rodu Lichtenštejnů. Kníže Hans-Adam II. nechal obě budovy kompletně zrekonstruovat a v roce 2004 znovuotevřít Zahradní palác a v roce 2013 Městský palác.

Lichtenštejnský Zahradní palác

V Zahradním paláci jsou k vidění mistrovská díla od rané renesance po baroko.

Lichtenštejnský Městský palác

V Městském paláci jsou k vidění vybraná díla z období klasicismu a biedermeiru.