Knížecí sbírky

Lichtenštejnský knížecí rod vlastní jednu z největších a nejvýznamnějších soukromých sbírek na světě. Knížecí sbírky (LIECHTENSTEIN. The Princely Collections) jsou součástí knížecího majetku a výsledkem staletého sběratelství knížecí rodiny a jejího mecenášství.

Knížecí sbírky zahrnují mistrovská díla evropského umění pěti století.

Podporovatel umění

Knížecí umělecké sbírky budovala knížata z Lichtenštejna po staletí. Avšak po 2. světové válce musela knížecí rodina některá významná umělecká díla prodat, aby si tak zajistila svoji vlastní existenci.

Díky aktivní nákupní politice se vládnoucímu knížeti Hansi-Adamovi II. podařilo v krátkém čase získat více než 1000 nových přírůstků a uměleckou sbírku udržitelným způsobem rozšiřovat.

Nahlédnutí do knížecích sbírek

Část knížecích sbírek je k vidění v Zahradním a Městském paláci ve Vídni. Tyto dva architektonické skvosty jsou již více než 300 let součástí majetku knížecího rodu Lichtenštejnů. Kníže Hans Adam II. nechal obě budovy rozsáhle zrekonstruovat a znovu otevřít (Zahradní palác: 2004, Městský palác: 2013). Oba paláce lze navštívit v rámci prohlídek s průvodcem.

Lichtenštejnský Zahradní palác

V Zahradním paláci jsou k vidění mistrovská díla od rané renesance po baroko.

Lichtenštejnský Městský palác

V Městském paláci jsou k vidění vybraná díla z období klasicismu a biedermeiru.