Pierre Courteys

Trojský kůň je vtahován do města

Druhá polovina 16. století