Lichtenštejnská ústava

Ústava pochází z roku 1921 a jedinečným způsobem sjednocuje parlamentní demokracii s politicky aktivním monarchou a s výraznými přímým demokratickými právy lidu.

Lichtenštejnská ústava z roku 1921 zůstala navzdory politickým nepokojům a převratům v Evropě ve 20. století převážně nezměněna. Teprve v roce 2003, po rozsáhlé debatě o roli monarchie v Lichtenštejnsku, došlo na její větší reformu. S ústavní reformou navrženou knížetem souhlasilo a přijalo ji 64,3 procent voličů. Protinávrh získal pouze 16,6 procent hlasů. Volební účast činila 87,7 procent.

Státem podporovaná monarchie založena na demokratických základech

Ústavní reforma z roku 2003 navazuje na vizi knížecího domu na demokratickém základě státem podporované monarchie. Ta reprezentuje syntézu monarchie s demokratickou legitimitou zakotvenou v sociální a politické struktuře státu. Ve své knize „Stát ve třetím tisíciletí“ publikované v roce 2009 a od té doby přeložené do mnoha jazyků kníže Hans-Adam II. jasně definoval své osobní politické přesvědčení a filozofii. Jeho vize posílit demokracii a monarchii harmonickým způsobem již našla trvalé vyjádření v ústavní reformě z roku 2003, která rovněž kodifikovala princip samosprávy obcí. Obce tak mají v souladu s ústavním článkem č. 4 možnost se od knížectví odtrhnout, pokud tak rozhodne většina obyvatel obce s hlasovacím právem.

Právo hlasovat pro zrušení monarchie

Ústavní reforma přináší další změny. Právo knížete na vydání nouzového nařízení je časově a obsahově omezeno (čl. 10 ústavy). Procesy jmenování státních zaměstnanců a soudců jsou nyní vyváženější (čl. 11 a čl. 96 ústavy), přesněji je definován postup, dle kterého kníže nebo nebo zemský sněm může vládě vyslovit nedůvěru (čl. 80 ústavy). Nově je v tomto ústředním právním státním dokumentu obsažena možnost návrhu na vyslovení nedůvěry vůči knížeti prostřednictvím referenda (čl. 13 ústavy). Podle ústavního článku 113 mají občané také právo prostřednictvím referenda hlasovat pro zrušení monarchie. Tento paragraf víc než kterýkoliv jiný zároveň ukazuje, jak moc se knížecí dům zasazuje se o demokracii v monarchii.

Další podrobné informace o hlavních změnách ústavní: