Výsostné znaky

Výsostné znaky

Od doby, co byla hrabství Vaduz a panství Schellenberg v roce 1719 povýšena na říšská knížectví, se tento znak používá jako velký státní znak Lichtenštejnska. Po vymření jiných rodových větví je tento znak používán veškerými členy lichtenštejnské rodiny.

Znak tvoří šest motivů

  • Srdeční štít tvoří zlato-červený rodový znak Lichtenštejnů.
  • Orlice se zlatou korunou odkazuje na Slezsko.
  • Kosočtvercový věnec je znakem Kuenringů.
  • Červeno-stříbrný znak odkazuje na Opavské vévodství.
  • Černá harpyje připomíná první ženu knížete Gundakera Anežku z Východního Fríska.
  • Zlatý lovecký roh visící na zlaté šnůrce ve spodní špici erbu odkazuje na Krnovského vévodství .

Jako malý státní znak Lichtenštejnska se označuje rodový znak knížecí rodiny.

Další informace naleznete v zákonu o znaku, barvách, pečeti a symbolech Lichtenštejnska (zákon o státních znacích).