News

Pohřeb kněžny Marie von und zu Liechtenstein

Smuteční obřad za kněžnu Marii von und zu Liechtenstein v sobotu 28. srpna ve 14 hodin je z důvodu nedostatku místa vyhrazen pro pozvané hosty. Služba však bude vysílána na národním kanálu (TV) a na www.landeskanal.li (prostřednictvím živého vysílání). Kromě toho existují následující možnosti, jak uctít památku Její Jasnosti princezny Marie:

Zpráva (pouze v němčině)

Pohřeb a růženec

Čtvrtek 26. srpna: 18:30 - Přejezd do katedrály ve Vaduzu
Čtvrtek 26. srpna: od 19:00 do 21:00 hodin - Uložení v katedrále ve Vaduzu s možností podpisu do kondolenční knihy
. Pátek 27. srpna 2021: od 9:00 do 21:00 hodin - Uložení v katedrále s možností podpisu do kondolenční knihy
. Pátek 27. srpna 2021: 19:00 - modlitba růžence v kostelech lichtenštejnských farností
. Neděle 5. září 2021 a neděle 3. října 2021, obě v 9:30 - zádušní mše za 7. a 30. výročí v katedrále ve Vaduzu

Zpráva (pouze v němčině)

Beisetzung I.D. Fürstin Marie von und zu Liechtenstein

Der Trauergottesdienst für I.D. Fürstin Marie von und zu Liechtenstein am Samstag, 28. August um 14 Uhr ist aus Platzgründen für geladene Gäste reserviert. Der Gottesdienst wird jedoch auf dem Landeskanal (TV) und www.landeskanal.li (via Live-Stream) übertragen. Ausserdem bestehen folgende Möglichkeiten, Ihrer Durchlaucht Fürstin Marie zu gedenken:

Zur Mitteilung des Fürstenhauses

Beisetzung und Rosenkranz

Donnerstag, 26. August: 18:30 Uhr - Überführung in die Kathedrale Vaduz
Donnerstag, 26. August: von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr - Aufbahrung in der Kathedrale Vaduz mit Möglichkeit zur Eintragung in das Kondolenzbuch
Freitag, 27. August 2021: 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr - Aufbahrung in der Kathedrale mit Möglichkeit zur Eintragung in das Kondolenzbuch
Freitag, 27. August 2021: 19:00 Uhr - Rosenkranzgebet in den Kirchen der liechtensteinischen Gemeinden
Sonntag, der 5. September 2021 sowie Sonntag, der 3. Oktober 2021 jeweils um 9:30 Uhr - Gedenkmessen zum 7. bzw. 30. in der Kathedrale Vaduz

Zur Mitteilung des Fürstenhauses

Beisetzung I.D. Fürstin Marie von und zu Liechtenstein

Der Trauergottesdienst für I.D. Fürstin Marie von und zu Liechtenstein am Samstag, 28. August um 14 Uhr ist aus Platzgründen für geladene Gäste reserviert. Der Gottesdienst wird jedoch auf dem Landeskanal (TV) und www.landeskanal.li (via Live-Stream) übertragen. Ausserdem bestehen folgende Möglichkeiten, Ihrer Durchlaucht Fürstin Marie zu gedenken:

Zur Mitteilung

Beisetzung und Rosenkranz

Donnerstag, 26. August; 18:30 Uhr - Überführung in die Kathedrale Vaduz Donnerstag, 26. August; von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr - Aufbahrung in der Kathedrale Vaduz mit Möglichkeit zur Eintragung in das Kondolenzbuch Freitag, 27. August 2021; 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr - Aufbahrung in der Kathedrale mit Möglichkeit zur Eintragung in das Kondolenzbuch Freitag, 27. August 2021; 19:00 Uhr - Rosenkranzgebet in den Kirchen der liechtensteinischen Gemeinden Sonntag, der 5. September 2021 sowie Sonntag, der 3. Oktober 2021 jeweils um 9:30 Uhr - Gedenkmessen zum 7. bzw. 30. in der Kathedrale Vaduz

Zur Mitteilung

Aktuelles.