Oznámení o ochraně údajů

Oznámení o ochraně údajů

Platnost: k 13. červenci 2021

 

  1. Hlavní zásady

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje jsou zpracovávány na základě nařízení EU o ochraně údajů („nařízení GDPR“) a zákona o ochraně údajů. Těmito nařízeními o ochraně osobních údajů Vás informujeme o nejdůležitějších zásadách zpracování Vašich údajů, které jsou shromažďovány během užívání našich webových stránek. Navíc jsou vysvětlena některá opatření, potřebná k zachování důvěrnosti přenášených dat a k ochraně Vašeho soukromí.

Tyto zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na webové stránky knížecího domu Lichtenštejnska (dále jen „webové stránky“). Vyhrazujeme si právo tyto zásady bez předchozího ohlášení přizpůsobit případným změnám okolností (např. právní stav, rozsah služeb, zpracování údajů). Tyto změny platí od okamžiku zveřejnění na webových stránkách. Jednotlivé stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran („webové stránky třetích stran“), na které se tyto zásady o ochraně údajů nevztahují. Na propojené webové stránky a jejich obsah se vztahují příslušné podmínky a zásady o ochraně osobních údajů třetích stran. Nepřijímáme žádnou odpovědnost v souvislosti s propojenými webovými stránkami třetích stran.

  1. Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete e-mailem, budou Vaše údaje zpracovány pro účely Vaší žádosti nebo jejího následného zpracování, navázání kontaktu a technické správy. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na webových stránkách pro účely zlepšení poskytovaných informací a k zajištění efektivnějšího přístupu k těmto informacím.

  1. Protokoly webového serveru

Webová stránka využívá pouze technicky nezbytné soubory cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které se do Vašeho zařízení ukládají pomocí internetového prohlížeče. Nezpůsobují žádné škody, ale slouží k tomu, aby Vám usnadnily používání webových stránek a nám usnadnily jejich optimalizaci.

Pokud si soubory cookies nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o nastavení souborů cookies a povolíte je pouze v jednotlivých případech. Běžné prohlížeče mají navíc možnost nastavit nepovolení souborů cookies nebo je deaktivovat. Pokyny pro správu souborů cookies ve Vašem prohlížeči lze obvykle najít v nápovědě prohlížeče nebo v provozních pokynech k Vašemu zařízení.

Při použití webových stránek jsou ukládána přístupová data (např. Log Files, IP adresa, datum a čas přístupu, jméno vybrané databáze, přístupový status, stránka, ze které se uskuteční přístup, doména nejvyššího řádu, použitý webový prohlížeč, použitý provozní systém). Tyto údaje jsou využívány ke statistickým účelům, pro technická vyhodnocení, k optimalizaci serverové infrastruktury, k zjištění četnosti návštěv a k vyvození závěrů pro zlepšení uživatelské přívětivosti a funkčnosti.

 

K analýze návštěvnosti webových stránek používáme „plausible analytics“. Další informace od výrobce: Plausible Analytics | Jednoduchá alternativa k Google Analytics, která je šetrná k ochraně osobních údajů.

  1. Ochrana osobních údajů

4.1 Ukládání dat a ochrana údajů

Z důvodu technicky nezbytných cookies se při návštěvě webových stránek ukládají údaje o IP adrese odesílatele. Za určitých okolností mohou být prostřednictvím vstupních masek také shromažďovány osobní údaje, jako je jméno a adresa návštěvníka.

O shromažďování osobních údajů jsou návštěvníci na příslušných stránkách informováni. Používáme osobní údaje, s jejichž zpracováním jste nám vyslovili souhlas, nebo které jsou nezbytné pro účely plnění.

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, budou použity pouze pro účely vyplývající z příslušné stránky a budou uloženy, dokud nebude tento účel splněn.

Použitím nejmodernější bezpečnostní softwarové techniky a certifikovaných postupů kódování a šifrování je naše IT infrastruktura v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy.

Bez ohledu na přijatá opatření k ochraně Vašich údajů může být ochrana dat a citlivých údajů omezena v případě zpracovávání údajů prostřednictvím univerzálně přístupných médií. Pokud používáte internet jako přenosové médium pomocí počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení, nelze vzhledem k jeho pojetí vyloučit, že třetí strany získají přístup k Vašim datům a vyvodí tak závěry o jakýchkoli existujících spojeních anebo tak mohou bez našeho přičinění a vědomí uniknout osobní údaje do třetích zemí.

Doporučujeme přenášet obzvlášť citlivá data pouze zabezpečenými komunikačními kanály. Zadání Vašich dat nebo přenos osobních či obchodních údajů v souvislosti s webovou stránkou nebo jinými digitálními službami se vzhledem k souvisejícím rizikům uskutečňuje dobrovolně a při zřeknutí se odpovídajících záruk.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek, digitálních služeb či jejich obsahem.

 

4.2 Právní předpisy a účely zpracování

Vaše údaje budou zpracovány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR) k následujícím účelům:

Jako provozovatel webových stránek máme oprávněný zájem na jejich účelném vzhledu, na jejich co nejlepší stabilitě a funkčnosti a na zkoumání chování návštěvníků pro jejich vyšší optimalizaci.

4.3 Vaše práva

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva (čl. 15 až 21 směrnice GDPR):

– Právo na informace: Můžete si vyžádat informace o tom, zda a do jaké míry o Vás osobní údaje zpracujeme.

– Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování: Můžete nechat opravit nesprávné nebo neúplné osobní údaje či požádat o jejich vymazání (např. pokud již nejsou nutné, či pokud jste odvolali Váš souhlas nebo pokud je jejich zpracování nezákonné) nebo pokud je zpracování Vašich údajů omezeno.

– Právo na odvolání souhlasu: Souhlas se zpracováním Vašich údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je účinné pouze do budoucna a nemá vliv na zákonnost údajů, které byly zpracovány do okamžiku odvolání souhlasu. Odvolání také nemá žádný vliv na zpracování údajů na základě jiného právního základu.

– Právo na přenos údajů: Údaje, které jste nám poskytli, můžete nechat přenášet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

– Právo podat stížnost: Pokud máte pocit, že naše zpracování Vašich údajů porušilo Vaše práva, můžete podat stížnost u lichtenštejnského úřadu pro ochranu údajů nebo u jiného dozorčího úřadu členského státu EU nebo EHP (např. v místě bydliště, v práci nebo na místě, kde došlo k porušení směrnice GDPR).

Kontaktní údaje odpovědného dozorčího orgánu:

Lichtenštejnský úřad pro ochranu údajů

Städtle 38

P.O. Box 684

9490 Vaduz

Lichtenštejnsko

Telefon: +423 236 60 90
E-mail: info.dss (at) llv.li