Rudolf von Alt

Pohled do kaple zámku Valtice z oratoria

kolem roku 1850