JJ Kníže Hans-Adam II.

Kníže Hans-Adam II. je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. a kněžny Giny. Je první hlavou státu, vyrůstající v Lichtenštejnsku a celkově 15. vládnoucím knížetem z Lichtenštejna.

Kníže Hans-Adam II. se narodil 14. února 1945 a vyrůstal s rodiči a čtyřmi sourozenci na zámku ve Vaduzu. Navštěvoval obecnou školu ve Vaduzu a byl i členem místního skautského oddílu.

V roce 1956 pokračoval kníže Hans-Adam II. ve studiu na vídeňském Schottengymna siu, kde studoval už i jeho otec kníže Franz Josef II. V roce 1960 přestoupil na gymnázium do švýcarského Zuozu, kde studia v roce 1965 ukončil složením švýcarské a německé maturity.
Po završení středoškolských studií pracoval kníže Hans-Adam II. nejprve jako praktikant v jedné londýnské bance. Kromě rodné němčiny hovoří ještě anglicky a francouzsky. Od roku 1965 studoval kníže Hans-Adam II. na vysoké škole v St. Gallen podnikové a národní hospodářství. Studia zakončil v roce 1969 obdržením licenciátního akademického titulu.

30. července 1967 se kníže Hans-Adam II. oženil s hraběnkou Marií Kinskou z Vchynic a Tetova. Mají spolu čtyři děti:

Dědičný princ Alois, nar. 11. června 1968
Princ Maximilian, nar. 16. května 1969
Prinz Constantin, nar. 15. března 1972
Princezna Tatjana, nar. 10. dubna 1973

V roce 1972 byl kníže Hans-Adam II., tehdy ještě jako dědičný princ, pověřen svým otcem Franzem Josefem II. reorganizací knížecího majetku.
Roku 1984, ve 45. panovnickém roce svého otce, byl Hans-Adam II jmenován jeho stálým zástupcem a pověřen vykonáváním státních záležitostí. Vlády se kníže Hans-Adam II. ujal po smrti svého otce, dne 13. listopadu 1989. 15. srpna 2004 jmenoval kníže Hans-Adam II. svým zástupcem svého nejstaršího syna, dědičného prince Aloise, aby ho tak mohl připravit na roli následníka trůnu.