JJ Kněžna Marie-Aglaë († 21. srpna 2021)

Kněžna Marie, manželka knížete Hanse-Adama II., se narodila 14. dubna 1940 v Praze jako čtvrté ze sedmi dětí hraběte Ferdinanda Karla Kinského z Vchynic a Tetova a Henrietty, rozené hraběnky Ledebursko-Wichelnské.

V roce 1945 byla její rodina vyhnána z tehdejšího Československa a uprchla do Německa. V letech 1946 - 1949 navštěvovala kněžna Marie obecnou školu v Eringu na Innu. Následně strávila osm let v internátu sester benediktinek v klášteře Wald ve Württembersku a vychodila reálné gymnázium.

Po zásnubách v roce 1965 se kněžna Marie provdala 30. července 1967 za knížete Hanse-Adama II. Měli spolu čtyři děti:

Dědičného prine Aloise, nar. 11. června 1968
Prince Maximiliana, nar. 16. května 1969
Prince Constantina, nar. 15. března 1972
Princeznu Tatjanu, nar. 10. dubna 1973

Kněžna Marie se aktivně angažovala v lichtenštejnských sociálních institucích. Byla čestnou prezidentkou Lichtenštejnského Červeného kříže, v jehož čele stála mezi lety 1985 až 2015. Kněžna se rovněž velmi zajímala o umění a kulturu a taktéž se intenzivně zabývala otázkami vzdělávání a výchovy. Svojí srdečností a velkým nasazením pro lidi v nouzi a v nesnázích vstoupí do historie Lichtenštejnska jako obyvatelstvem uctívaná a milovaná matka knížectví.