JJ Kněžna Marie-Aglaë

Kněžna Marie, manželka knížete Hanse-Adama II., se narodila 14. dubna 1940 v Praze jako čtvrté ze sedmi dětí hraběte Ferdinanda Karla Kinského z Vchynic a Tetova a Henrietty, rozené hraběnky Ledebursko-Wichelnské.

"Život plný důvěry v Boha, dobročinnosti, odpovědnosti a smyslu pro rodinu. " *

Princezna Marie Aglaë Bonaventura Theresia von und zu Liechtenstein (životní data: 1940 - 2021), vévodkyně z Troppau a Jägerndorfu, hraběnka zu Rietberg, rozená hraběnka Kinsky von Wchinitz und Tettau, se narodila 14. dubna 1940 v Praze jako čtvrté ze sedmi dětí hraběte Ferdinanda Carla Kinského von Wchinitz und Tettau a hraběnky Henriette von Ledebur-Wicheln.

Její rodina byla v roce 1945 vyhnána z tehdejšího Československa a uprchla do Německa. Navštěvovala základní školu v Eringu am Inn, poté nastoupila do internátní školy sester Liobových v klášteře Wald v Bádensku-Württembersku a absolvovala reálné gymnázium. Poté absolvovala jazyková studia v Anglii a Francii. Diplom získala na Akademii aplikované grafiky na Mnichovské univerzitě. Až do svatby pracovala jako grafička v Dachau.

Po zásnubách v roce 1965 se kněžna Marie provdala 30. července 1967 za knížete Hanse-Adama II. Měli spolu čtyři děti:

Dědičného prine Aloise, nar. 11. června 1968
Prince Maximiliana, nar. 16. května 1969
Prince Constantina, nar. 15. března 1972
Princeznu Tatjanu, nar. 10. dubna 1973

Poté, co byl dědičný princ Hans Adam II. v roce 1984 svým otcem princem Františkem Josefem II. jmenován stálým zástupcem hlavy státu a pověřen vedením státních záležitostí, vykonávala princezna Marie po boku svého manžela reprezentativní povinnosti.

Solidarita a lidskost

Kněžna Marie se kromě svého srdečného úkolu "být matkou" silně angažovala v sociálních institucích v Lichtenštejnsku. Byla prezidentkou lichtenštejnského Červeného kříže, kterému předsedala 30 let (1985-2015). Pomoc byla určena nejen lidem ve válečných a katastrofických oblastech, ale také potřebným a znevýhodněným v Lichtenštejnsku. Jako předsedkyně a patronka Asociace pro léčebné vzdělávání v Lichtenštejnsku také podporovala inkluzi osob se zdravotním postižením. Kněžna Marie věděla, jak získat lichtenštejnské obyvatelstvo pro solidaritu a lidskost vůči ostatním lidem. Projevovala také velké nasazení a zájem o umění, kulturu a hudbu a intenzivně se zabývala otázkami vzdělávání a výchovy.

Svou dobrosrdečností a velkou angažovaností ve prospěch lidí v nouzi a tísni se zapsala do dějin Lichtenštejnska jako matka země, kterou si lidé váží a milují.

Její Jasnost princezna Marie von und zu Liechtenstein zemřela 21. srpna 2021 v nemocnici v Grabsu po mozkové mrtvici.


"Možná mě to dojímá zejména proto, že jsem sám zažil strádání a hlad. Věřím, že dávat lidem lásku a pomáhat potřebným je jednou z nejdůležitějších věcí v našem životě." (HSH princezna Marie)