JJ Dědičný princ Alois

Dědičný princ Alois je nejstarším synem prince Hanse Adama II. a princezny Marie. Je předurčen k nástupnictví na trůn. Od 15. srpna 2004 vykonává funkci hlavy státu Lichtenštejnského knížectví jako zástupce svého otce.

Dědičný kníže dostal jméno Alois na památku svého pradědečka, knížete Aloise z Lichtenštejna. Dědičný princ Alois strávil své mládí na hradě Vaduz. Základní školu navštěvoval ve Vaduzu-Ebenholzu a v roce 1979 nastoupil na lichtenštejnské gymnázium, kde na jaře 1987 maturoval z literární historie.

Poté nastoupil na Královskou vojenskou akademii v Sandhurstu ve Velké Británii, kde absolvoval důstojnický výcvik. Po získání kvalifikace podporučíka sloužil šest měsíců u Coldstream Guards v Hongkongu a Londýně.

3. července 1993 se dědičný princ Alois oženil s vévodkyní Sophií Bavorskou. Mají spolu čtyři děti:

Princ Joseph Wenzel, nar. 24. května 1995
Princezna Marie Caroline, nar. 17. října 1996
Princ Georg, nar. 20. dubna 1999
Princ Nikolaus, nar. 6. prosince 2000