JJ Dědičný princ Alois

Dědičný princ Alois je nejstarším synem Knížete Hans-Adama II. a kněžny Marie. Dle knížecího rodového zákona je následníkem trůnu. Od 15. srpna 2004 vykonává jako zástupce svého otce úkony ve funkci hlavy státu Lichtenštejnského knížectví.

Jméno Alois dostal princ na památku svého pradědečka, knížete Aloise z Lichtenštejna. Dědičný princ Alois strávil své dětství na zámku ve Vaduzu. Navštěvoval základní školu ve Vaduzu-Ebenholz a v roce 1979 pokračoval ve studiu na lichtenštejnském gymnáziu, které na jaře roku 1987 završil maturitní zkouškou v literárně-historickém směru.

V roce 1988 se dědičný princ Alois zapsal jako student práv na univerzitu v Salcburku. Studium právních věd zakončil v roce 1993 získáním diplomu magistra. Od září 1993 do května 1996 pracoval u jedné účetní firmy v Londýně. Následně byl činný v různých oblastech knížecího majetku.

Dne 15. srpna 2004 jmenoval Kníže Hans-Adam II. svého prvorozeného syna v souladu s článkem 13 ústavy Lichtenštejnského knížectví jeho zástupcem k přípravě na následnictví trůnu. Dědičný princ tím na sebe převzal státní i mezinárodní povinnosti hlavy státu Lichtenštejnského knížectví.

3. července 1993 se dědičný princ Alois oženil s vévodkyní Sophií Bavorskou. Mají spolu čtyři děti:

Princ Joseph Wenzel, nar. 24. května 1995
Princezna Marie Caroline, nar. 17. října 1996
Princ Georg, nar. 20. dubna 1999
Princ Nikolaus, nar. 6. prosince 2000