JKV Dědičná princezna Sophie

Dědičná princezna Sophie je nejstarší z pěti dcer Maxe, vévody bavorského, a jeho ženy vévodkyně Elizabeth. Je přímým potomkem posledního bavorského krále Ludvíka III., který byl jejím prapradědečkem. Dědičná princezna Sophie je manželkou dědičného prince Aloise.

Dědičná princezna Sophie se narodila 28. října 1967 v Mnichově. Dětství strávila s rodiči a sourozenci v jihobavorském Wildbad Kreuth.

Po maturitě navštěvovala během několikaměsíčního pobytu v Londýně semináře na Inchbald School of Interior Design. Zajímala se hlavně o různé styly zařízení interiérů. Následně studovala dějiny a anglistiku na Katolické univerzitě v Eichstättu.

3. července 1993 se provdala za dědičného prince Aloise. Mají spolu čtyři děti:

Princ Joseph Wenzel, nar. 24. května 1995
Princezna Marie Caroline, nar. 17. října 1996
Princ Georg, nar. 20. dubna 1999
Princ Nikolaus, nar. 6. prosince 2000

Dědičná princezna Sophie se angažuje v sociálních oblastech. V roce 2006 tak založila ”Nadaci Sophie z Lichtenštejna pro ženu a díte”. Jejím cílem je ženám s nechtěným těhotenstvím i jejich dětem nabídnout pozitivní životní perspektivu. Poradna ”schwanger.li” (těhotná) má k dispozici kanceláře jak v lichtenštejnském městě Schaan, jakož i v sousedním rakouském Feldkirchu a ve švýcarském Buchsu, které tato nadace hradí.

Navíc je dědičná princezna od května 2015 prezidentkou Lichtenštejnského Červeného kříže.