Kněžna Georgina (Gina)

Kněžna Gina (*1921 - †1989) byla dcerou hraběte Ferdinanda Wilczeka a Nory, hraběnky rozené Kinské z Vchynic a Tetova. Navštěvovala gymnázium Sacre Coeur ve Vídni a penzionát anglických slečen v Římě.

Kněžna Gina studovala jazyky na univerzitě ve Vídni a složila tlumočnickou zkoušku z angličtiny, francouzštiny a italštiny.

První knížecí svatba v Lichtenštejnsku

Roku 1943 se vdala za knížete Franze Josefa II z Lichtenštejna. Svatba ve Vaduzu byla významnou událostí a stala se projevem vůle lichtenštejnského obyvatelstva po nezávislosti a veřejným svědectvím jeho věrnosti k monarchii. Bylo to poprvé, kdy se knížecí svatba odehrávala v Lichtenštejnsku.

Zakladatelka Lichtenštejnského červeného kříže

Ke konci války přispěla kněžna Gina k zmírnění uprchlické krize na hranici u Schaanwaldu; pomáhala například při vaření polévky či koupání dětí.
Z její iniciativy byl roku 1945 založen Lichtenštejnský červený kříž. Pod jejím vedením (jakožto prezidentky až do roku 1985) byla zprvu poskytována pomoc zemím postiženým válkou, později byly akce rozšířeny i na samotné Lichtenštejnsko.

Angažování se za volební právo žen

V roce 1987 byla kněžně „Mezinárodním výborem Červeného kříže“ propůjčena medaile Henriho Dunanta. Kromě četných aktivit charitativního a sociálního zaměření se kněžna angažovala i v oblasti politiky, krom jiného se zasadila o zavedení volebního práva lichtenštejnských žen. Kněžna Gina z Lichtenštejna zemřela v roce 1989 ve švýcarském Grabsu.